زنجیر پلاستیکی

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : زنجیر پلاستیکی
ابعاد : --------------------------- میلیمتر
حجم : ---------------------------
کاربرد : ---------------