سطل زباله : z201

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : z201
ابعاد سطل زباله : 580x720x1000 میلیمتر
حجم سطل زباله : 240 لیتر
کاربرد : ---------------