سطل زباله : z202

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : z202
ابعاد سطل زباله : 480x530x950  میلیمتر
حجم سطل زباله : 120 لیتر
کاربرد : ---------------