سطل زباله : z203

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : z203
ابعاد سطل زباله : 450x530x850  میلیمتر
حجم سطل زباله : 100 لیتر
کاربرد : ---------------