سطل زباله : z208/1

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : z208/1
ابعاد سطل زباله : 350x350x450  میلیمتر
حجم سطل زباله : 40 لیتر
کاربرد : ---------------