سطل زباله : z210

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : z210
ابعاد سطل زباله : 790x1200x1250 میلیمتر
حجم سطل زباله : 660 لیتر
کاربرد : ---------------