سطل زباله : z212

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : z212
ابعاد سطل زباله : 400x400x610  میلیمتر
حجم سطل زباله : 60 لیتر
کاربرد : ---------------