پالت پلاستیکی : j-128

پالت پلاستیکی

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : j-128
ابعاد : 150×1200×800 میلیمتر
وزن سبد : 13000 گرم
کاربرد : ---------------