پالت پلاستیکی : z-136

پالت پلاستیکی

شرکت تولید کننده زرین کار کالافرد
کد محصول : Z-136
ابعاد : 150×900×600 میلیمتر
وزن سبد : 6000 گرم
کاربرد : ---------------